!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlemsbrev

Medlemsbrev från Brf Sjöstadskajen december 2017

Välkomna till Brf Sjöstadskajens medlemsbrev nr 11.

Här informerar vi, några gånger per år, om sådant som vi tycker är relevant för föreningens medlemmar. Fortlöpande uppdateringar finner ni på föreningens hemsida, sjostadskajen.se

Huvudpunkter i detta brev:

Ekonomi och avgift

Brandskydd

Nya parkeringsskyltar

Begränsad garanti till 2022

Trivsel och miljö

Nya medlemmar

Felanmälan

Nya grannar

 

Oförändrade avgifter.

Föreningens ekonomi är god. Cirka 150 000 kronor kan avsättas för oförutsedda behov. Omläggning av lån under nästa år kan ge minskade utgifter. Styrelsen har därför beslutat om oförändrade avgifter under 2018.

 

Regelbunden fastighetsskötsel

 

Föreningen har avtal med fastighetsskötaren Allgranth AB som går en fastighetsrond varannan vecka. På ronden görs kontroll av dörrlås, passersystem samt genomgång av elcentraler, tele och fläktsystem. Vidare görs en visuell kontroll av trapphusbelysningen samt av källargångar och förråd. Eventuella fel åtgärdas i de flesta fall under ronden.

 

Klagomål har dock inkommit om att namnbyte på dörrar, brevlådor och porttelefoner ibland tagit för lång tid. Allgranth har lovat att förbättra rutinen så att det kan ske snabbare.

 

Vi vill betona att det är medlemmens sak att kontakta Allgranth för namnbyte. Läs mer på hemsidan.

 

Brandskydd

Vi har ett avtal med Protektia Brandskydd AB om systematiskt brandskyddsarbete. Protektia ber oss tänka på följande för att undvika brand och hur man ska agera när det brinner.

Ställ inget brännbart i trapphuset. Håll vind, källare och garage låsta. Blockera inte trapphuset. Stäng in branden! Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

Vi vill tillägga att det förstås är förbjudet att förvara gasbehållare, till exempel för grillar, i förråden.

Läs gärna mer på våra anslagstavlor och på hemsidan.

 

Parkering på innergårdsuppfarterna

Parkering på uppfarterna mellan Pollargatan 13 och 15 samt mellan Jan Inghes torg 30 och 32 är inte tillåten av framkomlighets- och slitageskäl. Nya skyltar ska sättas upp för att tydliggöra detta.

Begränsad garanti till 2022

Sedan den 5-åriga garantitiden med entreprenören JM gått ut under året gäller en ansvarstid under ytterligare fem år, för vår del till och med 2022-02-09. Dock är ansvaret under denna tid villkorat av att felet ska vara väsentligt och förorsakat av vårdslöshet hos entreprenören. Det är bostadsrättsföreningen som ska påvisa att felet är väsentligt med dokumentation, till exempel genom utredning av konsult. Efter 2022-02-09 upphör JMs ansvar.

 

Trivsel och säkerhet

För allas trivsel och hälsa ber vi om att rökning på balkonger, uteplatser och vid portarna undviks. Det finns grannar med exempelvis astma som får stora problem när röklukten tränger in i angränsande lägenheter.

Ordningen i källsorteringsrummen har blivit bättre. Men det går upp och ner. Alla medlemmar uppmanas även fortsatt att inte lämna föremål som inte hör hemma i någon av plastbehållarna i dessa utrymmen.

Nya medlemmar

Från och med detta medlemsbrev informerar vi även om nyinflyttade i vår bostadsrättsförening. Under de senaste månaderna har Katarina Fredén, Carina Eriksson samt Yvonne Weber/Bashtin Nematbakhsh flyttat in på Pollargatan 13. VeronicaAho/Per Hossbo samt Yuliia Kravchenko/Yaroslav Anisimov är nyinflyttade på Jan Inghes torg 32. Vi hälsar våra nya grannar välkomna.

Felanmälan

Fastighet

Felanmälan avseende belysning, dörrar eller liknande är något som i första hand görs till föreningens fastighetsförvaltare Allgranth. Information om tillvägagångssätt mm. finner ni på föreningens hemsida.

 

Hiss

Felanmälan hiss görs direkt till Kone på telefon 0771 50 00 00.

God jul och Gott nytt år önskar vi alla!

 

Styrelsen

 

 

 

 

Dokument

Medlemsbrev 8.pdf 2015-02-17
Medlemsbrev 9.pdf 2015-09-30

Uppdaterad 2019-02-11