!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

För information om det löpande underhållet av din bostad som du själv kan utföra (t ex rengöring av golvbrunn och vattenlås) se sidan Bostads- och skötselpärm. Där finner du information, instruktioner och skötselanvisningar i såväl pärmen som i JM:s instruktionsfilmer.

Gällande fel som inte kan avhjälpas på egen hand eller som avser fel i våra gemensamma utrymmen ligger ansvaret att felanmäla hos samtliga medlemmar och görs på följande sätt:

 1. Hiss
  Felanmälan görs till Kone på telefon 0771-50 00 00. Det finns även larmknappar inne i hissarna.
 2. Fastighet, ej akut
  Föreningen har tecknat avtal med fastighetsskötaren Allgranth AB som går en s.k. fastighetsrond varannan vecka. På ronden görs kontroll av dörrlås, passersystem samt genomgång av elcentraler, tele och fläktsystem. Vidare görs en visuell kontroll av trapphusbelysningen samt av källargångar och förråd. Eventuella fel åtgärdas i de flesta fall under ronden.

  Fel som upptäcks mellan ronderna ska anmälas Allgranth's hemsida. Välj att anmälan avser Bostadsrättsförening, BRF Sjöstadskajen. Allgranth utför service under vardagar kl 06:45 - 15:45 men har stängt helgdagar.
 3. Fastighet, akut
  För felanmälan av akuta ärenden kvällstid (kl 15:45 - 06.45) samt helger har föreningen tecknat avtal med Dygnet Fastighetsjour. Felanmälan till Dygnet görs på telefon 08-18 70 00. Information om kontaktuppgift finns även i respektive trapphus.

  Tänk på att när ni felanmäler under icke-kontorstid blir föreningen debiterad jourtaxa. Självklart ska allt som är allvarligt anmälas till jouren men vi vill också påpeka att om det skulle visa sig vara helt obefogat eller självförvållat så förbehåller sig styrelsen rätten att debitera den enskilda lägenhetsinnehavaren jourtillägget.

  Exempel
  fel av allvarlig och akut karaktär är läckage, trasig hiss (felanmäls alltid direkt till Kone), portar/garagedörr som inte kan stängas. En trasig tvättmaskin eller torktumlare i de gemensamma tvättstugorna kan inte anses akut då våra lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.
 4. Garage & innergård, ej akut
  Hammarbyverken samfällighetsförening, i vilken Brf Sjöstadskajen ingår, ansvarar för underhållet av innergårdar och garage. Felanmälan gällande innergård samt icke akut ärende gällande garage görs till samfällighetens styrelse på e-post: styrelsen@sffhammarbyverken.se 
 5. Garageport, akut
  Felanmälan av garageport på jourtid, dvs kvällar och helger, ska göras till UNA Portar AB på telefonnummer: 08-18 60 03. Som akut ärende avses när garageport inte kan öppnas eller stängas.

Gällande garantifel,
den 9 februari 2014 var sista dagen att uppmärksamma JM på fel gällande vitvaror (även i badrummet), tapeter, målningsarbeten och kranar.

För övriga garantifel gäller en garantitid om 5 år (t o m 9 februari 2017). Anmälan om sådana fel görs till styrelsen på mailadress styrelsen@sjostadskajen.se. Alternativt genom anmälan som läggs i föreningens brevlåda på Pollargatan 15. Styrelsen tar sedan kontakt med JM. Glöm inte att ange tel nr där ni kan nås på dagtid.