!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Källsorteringsrum

I båda källsorteringsrummen finns kärl för returpapper, kartong / wellpapp, ofärgade / färgade glasförpackningar, metall- och plastförpackningar. I källsorteringsrummet på Pollargatan 15 finns även en batteriholk.

Leverantör för sophanteringen är sedan februari 2015 Hans Andersson Recycling.

Grovsopor som till exempel elektronik, möbler, armaturer, mattor samt andra sopor som inte kan hänföras till något av sorteringskärlen får inte lämnas i källsorteringsrummen, utan ska istället lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. I Stockholm finns sex stycken, för information om dessa samt deras öppettider se hemsidan.

Farligt avfall och småelektronik kan lämnas till Stockholm Vattens mobila miljöstation när den besöker Jan Inghes torg, fullständig turlista finner du på bifogad länk. På sidan kan du även beställa påminnelser via sms.

Turlista 2017 för Jan Inghes torg är måndagar kl 17:00 - 17:45
13 mars, 8 maj, 11 september och 6 november.


Håll snyggt i soprummen och lämna inte osorterat material, skrymmande kartonger eller något annat vid sidan av sorteringskärlen. Om så sker tvingas styrelsen beställa bortforsling av det som står vid sidan av kärlen, vilket medför extra kostnader som drabbar föreningens samtliga bostadsrättshavare.

Tack för visad respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv!